Институт по планинско животновъдство и земеделие
Участници във фестивала

Институт по планинско животновъдство и земеделие

ИНСТИТУТЪТ ПО ПЛАНИНСКО ЖИВОТНОВЪДСТВО И ЗЕМЕДЕЛИЕ в гр. Троян е създаден с решение No 6/17.01.1978 на МС. Той е пряк наследник на основания още през 1910 г. Държавен овощен разсадник, преобразуван по-късно в Опитна станция по сливовата култура (1953 г.), Опитна станция по овощарство и планинско земеделие (1959 г.) и КОС (1962 г.).

Извършва:
   • Научноизследователска и консултантско-внедрителска дейност в областта на животновъдството, овощарството и фуражното производство в планинските и предпланински райони на страната.
   • Почвени, растителни и животински анализи със съвременна апаратура.

Разработва:
   • Проекти за финансиране на селскостопански дейности по различни регионални, национални и международни програми и технологии за производство на животновъдна и растениевъдна продукция.
   • Разработва и внедрява модели за съвременно земеделие, включително и биологично.

Организира:
   • курсове за обучение на фермери по различни земеделски дейности.

ДЪРЖАВНОТО ПРЕДПРИЯТИЕ „ЕКСПЕРИМЕНТАЛНА БАЗА КЪМ ИПЖЗ”

Произвежда и предлага:

   • Елитен разплоден материал от:
      - говеда (Българско родопско, Джерсейско, Монбелиард, Херефорд, Лимузин, Абердин Ангус)
      - кози (Българска бяла млечна, Тогенбургска, Англонубийска и техни кръстоски)
      - овце (Каракачанска, Цигайска, Романовска и техни кръстоски).
   • Стандартен и сертифициран посадъчен материал от овощни и плодово-лекарствени видове – сливи, ябълки, круши, кайсии, малини, къпини, ягоди, боровинки, касис, арония, облепиха и др.
   • Посевен материал от житни и бобови ливадни треви - червена власатка, ливадна власатка, тръстиковидна власатка, пасищен райграс, тимотейка, бяла детелина, червена детелина, звездан и др.
   • Млечни и месни хранителни продукти, плодови и плодово-лекарствени сокове и нектари, сушени плодове от екологично чист район.
   • Овощен посадъчен материал, мляко и млечни продукти от крави и кози със сертификат за биологично земеделско производство.

http://www.rimsa.eu

 

ЕВРОПЕЙСКО ПРИЗНАНИЕ ЗА БЪЛГАРСКИ ФЕСТИВАЛ НА СЛИВАТА
EFFE

Facebook Twitter