Биоселена
Участници във фестивала

„Биоселена“ е българска неправителствена организация, която от 1995 година работи за развитието на биологичното и устойчивото земеделие, опазването на биоразнообразието и околната среда в България.

Фондацията е член на IFOAM, Международната федерация на движенията за биологично земеделие, асоцииран член на  FACE, Европейската мрежа за фермерските и занаятчийските производители на сирене. Съучредител на Националната Асоциация БИОПРОДУКТИ.

От 2012 година „Биоселена“ координира изпълнението на четиригодишния българско-швейцарски проект „За Балкана и хората“ („Да свържем опазването на природата с устойчивото развитие на селските райони“), най-големият проект,  финансиран от Българо-швейцарската програма за сътрудничество чрез Фонда за реформи, свързани с участието на гражданското общество. Районът на проекта включва девет Натура 2000 зони в Западна и Централна Стара планина и по него работят Министерството на земеделието и храните, пет български и четири швейцарски неправителствени организации. С помощта на проекта в района на Западна и Централна Стара планина вече има 9 фермери, регистрирани по Наредба 26 на МЗХ за преки продажби, предстои регистрацията на други десет. Фермерски храни се предлагат от мобилни хладилни витрини на пазарите в София и Стара Загора, на фестивали и изложения. В рамките на проекта са обучени над 400 фермери. Работи се за управлението и устойчивото ползване на високопланинските пасища. Действаща информационна система за местните породи дава възможност за по-рентабилно управление на средствата за опазването на редките български породи. Финансирани са пет бизнеса, чиято дейност подпомага биоразнообразието. В резултат на проекта в България вече действат първите схеми на плащания за екосистемни услуги чрез създаване на реални механизми за устойчиво ползване на ресурсите в защитените територии.  „За Балкана и хората“ показва на работещ модел на печелившата връзка между запазването на природата и устойчивото развитие на селските райони в територии с висока природна стойност - за местните хора, за бизнеса и за околната среда.

„Биоселена“ участва за трети път в Български фестивал на сливата - Троян, като представя фермерски храни на производители от Балкана.

За повече информация: http://bioselena.com/

 

ЕВРОПЕЙСКО ПРИЗНАНИЕ ЗА БЪЛГАРСКИ ФЕСТИВАЛ НА СЛИВАТА
EFFE

Facebook Twitter