Разписание на автобуси и влакове от и до Троян

Разписание влакове за Троян

Час на тръгване от гара:

Пристига в Троян:

София

Монтана

Видин

Лом

Мездра

Ч.Бряг

Плевен

 

22.45

 

18.15

 

0.17

0.53

5.00

7.42

6.50

6.28

---------

5.38

8.15

8.48

9.30

12.15

10.30

9.00

5.50

8.17

12.01

12.36

13.18

16.05

15.30

15.00

12.05

13.10

17.00

17.32

18.13

21.28

Час на тръгване от гара:

Пристига в Троян:

Варна

Бургас

Добрич

Силистра

Шумен

Търго-
вище

Г.  Оряхо-
вица

Русе

 

22.10

16.55

20.45

19.00

23.39

0.13

1.45

23.25

7.42

> 5.15

------

-----

-------

> 6.49

> 7.23

> 9.05

> 6.45

> 12.15

7.30

5.25

5.50

4.40

8.55

9.29

10.48

7.55

16.05

13.25

9.00

10.17

 

14.57

15.32

17.01

16.25

21.28

Влака, означен със „>“ се движи Левски - Троян в дните понеделник, сряда, петък и неделя.

ВАЖНО !!!!! Очаква се да се движи и допълнително във фестивалните дни събота / 19.09/  и вторник / 22.09 / , за което ще бъде оповестено тук, на сайта на БДЖ и в гарите!!!

 Разписание влакове от Троян

Легенда:   ПВ – пътнически влак,   БВ – бърз влак,   EВ – експресен влак
смяната във възелни гари е означена:  1. - име възелна гара:   пр. ......ч.  –  зам. ......,   или   2. - крайна гара  ... час ^, като знака ” ^“ показва, че има смяна, без да посочва възелната гара.

Влакове за Варна  / Г.Оряховица, Търговище, Шумен / 
• !чрез БВ !
   Троян  5.05, Левски: пр. 7.05 - зам. 7.32,    
   пристига:  Г.Оряховица 8.13, Търговище 9.33, Шумен 10.04, Варна 11.35

• !чрез ЕВ!
   Троян  7.48, Левски: пр.9.37 - зам.10.01,
   пристига: Г.Оряховица 10.42, Търговище 12.01, Шумен 12.32, Варна 13.55

• !чрез БВ! * в понеделник, сряда, петък и неделя *   
   Троян  13.15, Левски: пр.15.10 - зам.16.15,
   пристига: Г.Оряховица 16.55, Търговище 18.21, Шумен 18.53, Варна  20.23

• !чрез БВ!
   Троян 16.30, Левски:  пр.18.25 - зам.18.41,
    пристига: Г.Оряховица 19.22, Търговище 20.59, Шумен 21.29, Варна 23.02

Влакове за  София / Плевен, Ч.Бряг, Мездра /
• !чрез международен БВ!
   Троян  5.05, Левски пр. 7.05 - зам. 7.33,
    пристига:  Плевен  8.04, Ч. Бряг 8.47, Мездра 9.22, София  10.50

!чрез ПВ!   
   Троян  5.05, Левски  пр. 7.05 - зам. 8.21,
   пристига: Плевен  9.04, Ч.Бряг   10.02,

• !чрез БВ!
   Троян  7.48, Левски пр. 9.37 - зам. 9.45,                                    
    пристига:  Плевен  10.14, Ч. Бряг 10.58, Мездра 11.34, София  13.04

• !чрез директен ПВ до Плевен и ЕВ!
   Троян  7.48, Плевен пр. 10.40 – зам. 12.00,
   пристига: Ч.Бряг   12.38, Мездра 13.12, София  14.38

• !чрез БВ! * в понеделник, сряда, петък и  неделя *    
  Троян 13.15, Левски: пр.15.10- зам.15.22,
  пристига:  Плевен   15.51, Ч. Бряг  16.37, Мездра 17.13, София  18.42

• !чрез ПВ!
   Троян 16.30, Левски: пр.18.25 - зам.18.36,
   пристига:  Плевен 19.19

!чрез международен БВ!
   Троян 16.30, Левски: пр.18.25 - зам.19.07,
   пристига: Плевен   19.36, Ч.Бряг    20.15, Мездра  20.50, София   22.20

Влакове за Видин  / Враца, Монтана, Берковица, Лом /
• !чрез БВ и ПВ!   
   Троян  5.05, Левски: пр. 7.05 - зам. 7.33, Мездра: пр. 9.22 - зам.10,35,
   пристига: Враца 10.52, Монтана 13.21^, Лом 12.58^Видин 14.14              Движи се: Мездра – Видин само в работни дни ! ! !

!чрез БВ и международен БВ!
  Троян  7.48, Левски: пр.9.37 - зам. 9.45, Мездра: пр.11.34 - зам.13.32,      
  пристига :  Враца 13.47,  Монтана 14.45^, Берковица 18.09^, Лом 15.43^, Видин 16.37       ^ - с   прекачване                   

!чрез БВ! *в понеделник, сряда, петък и неделя*  
  Троян 13.15, Левски: пр.15.10- зам.15.22, Мездра: пр.17.13- зам.17.30 с ПВ,Враца пр.17.49; - зам.18.40 с БВ,
   пристига:  Монтана 19.45^, Берковица 20.23^, Лом 20.33^, Видин 21.39^           ^ - с прекачване     

• !чрез БВ! 
   Троян 16.30, Левски: пр.18.25- зам.19.07, Мездра: пр.20.50- зам.21.15,                     
   пристига : Враца 21.29, Монтана 22.35^\, !/в петък и неделя/! , Берковица 23.12^, !/в петък и неделя/!, Лом 23.19         ^ - с прекачване   

Влакове за Русе / Полски Тръмбеш, Бяла /
• !чрез ЕВ и ПВ!
  Троян  7.48, Левски:  пр.9.37 – зам.10.01, Г. Оряховица:пр.10.42 – зам.10.55,
  пристига: Полски Тръмбеш 11.35, Бяла 11.50, Русе 13.17, Русе Разпр. 13.27

• !чрез международен БВ!
   Троян  7.48, Левски: пр.9.37 – зам.11.06,
    пристига : Г.Оряховица 11.47, Полски Тръмбеш 12.32, Бяла 12.46, Русе 14.00

• !чрез БВ и ПВ! *в понеделник, сряда, петък и неделя*
   Троян 13.15, Левски:   пр.15.10 - зам.16.15, Г.Оряховица пр. 16.55 – зам. 17.10,
   пристига: Полски Тръмбеш 17.50, Бяла 18.08, Русе 19.38, Русе Разпр. 19.50

!чрез БВ!
   Троян 16.30, Левски:   пр.18.25 – зам.18.41, Г.Оряховица пр. 19.22,
   пристига:  Полски Тръмбеш 20.42, Бяла 20.56, Русе 22.11, Русе Разпр. 22.28

 Влакове за Добрич и Кардам
• !чрез ЕВ и ПВ!
    Троян  7.48, Левски: пр.  9.37 – зам.   10.01, Повеляново: пр.13.32 – зам.13.42, Добрич: пр.14.55 - зам.17.43,
    пристига :  Кардам 18.50 

• !чрез БВ!
   Троян 16.30, Левски:  пр.18.25 – зам. 2.04, Повеляново: пр. 5.49 – зам. 6.25
   пристигаДобрич   7.41, Кардам  8.47   

Влакове за Дулово и Силистра
• !чрез международен БВ и ПВ!
   Троян  7.48, Левски:  пр.  9.37 – зам.11.06, Русе:  пр.14.00 – зам.15.55, Самуил:  пр.17.30 – зам.20.09,
   пристига :  Дулово 21.36, Силистра 22.43 

• !през  Каспичан чрез ЕВ и БВ !
  Троян  7.48, Левски:  пр.9.37 – зам.10.01, Шумен пр.12.32 – зам. 18.40, Каспичан: пр.18.58, Самуил: пр.20.04 – зам. 20.09,
  пристига Дулово 21.36, Силистра 22.43

• !през  Каспичан чрез БВ! * в понеделник, сряда, петък и неделя *  
  Троян  13.15, Левски:  пр.15.10 – зам.16.15, Каспичан: пр.19.12 – зам.19.17, Самуил: пр.20.04 – зам. 20.09,
   пристига Дулово 21.36, Силистра 22.43

  !чрез международен БВ от Левски !
    Троян 16.30, Левски: пр.18.25 – зам. 22.05, Русе: пр.  0.45,
    пристига :   Дулово  5.49, Силистра  6.55

Връзки  за  южна  България  през   Г.Оряховица
• !чрез БВ!
  Троян  5.05, Левски:   пр. 7.05 – зам. 7.32, Г.Оряховица:пр. 8.13 – зам. 9.00,  Дъбово: пр. 11.21 – зам.11.55,
   пристига: Сливен 12.57, Бургас 14.30; Тулово : пр. 11.30 – зам. 11.43,
   пристига: Павел Баня 12.17,Карлово12.59,Баня 14.09^, Хисар 15.09^; Ст.Загора: пр. 12.25,
   пристига : Чирпан 13.09, Пловдив 14.15

!през Шумен-Комунари чрез БВ!
   Троян 5,05, Левски:   пр. 7.05 – зам. 7.32, Шумен:  пр.10.04 – зам.10.29,
   пристига:  Бургас13.50;  Сливен 13.56^,

   • !през Шумен-Комунари чрез ЕВ и ПВ!
      Троян  7.48, Левски:   пр. 9.37 – зам. 10.01, Г.Оряховица:  пр.10.42 – зам.11.05, Комунари:  пр. 14.57 - зам.15.04,
      пристига:  Бургас18.24;  Сливен 19.35^

Разписание за движението на влакове

Влака със ”>се движи се в понеделник, сряда, петък и неделя!

РАЗПИСАНИЕ  ЗА  ДВИЖЕНИЕТО  НА  ВЛАКОВЕТЕ

От 12.01.15г.

Вл № 24222

Вл.№ 24224

Вл.№ 24272

Вл.№ 24226

Троян

5.05

7.48

   > 13.15

16.30

Калейца

5.14

7.57

  > 13.24

16.39

Добродан

5.19

8.02

  > 13.29

16.44

Ломец

5.23

8.06

 > 13.33

16.48

Лешница

5.29

8.12

  > 13.39

16.54

Абланица

5.36

8.19

 > 13.46

17.01

Ловеч

5.59

8.41

 > 14.09

17.24

Левски

7.05

9.37

 > 15.10

18.25

Плевен

8.04 с БВ        9.04 с ПВ                                                                             

10.14^с БВ     

10.40

15.51 с БВ  

16.16 с ПВ

19.19

Свищов

------

11.06

 > 17.23

20.08

Особености

 

Директен за Плевен !

^ с прекачване

 

 

 

 

 

 

информация денонощно: 064/ 83-11-33 и 0885/ 39-76-94

От  12.01.15г.

Вл № 24221

Вл.№ 24271

Вл.№ 24223

Вл.№ 24225

Свищов

4.35

 > 8.25

12.40

17.36

Плевен

5.00

 > 8.48сПВ

 >9.30сЕВ

13.18

18.13

Левски

5.51

> 10.10

13.53

19.20

Ловеч

6.48

 > 11.20

15.08

20.31

Абланица

7.11

 > 11.43

15.32

20.55

Лешница

7.18

 > 11.51

15.40

21.02

Ломец

7.24

 > 11.57

15.46

21.08

Добродан

7.28

 > 12.01

15.50

21.13

Калейца

7.33

> 12.06

15.56

21.19

Троян

7.42

 > 12.15

16.05

21.28

Особености

Директен от Свищов!

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

информация денонощно: Троян: 0885/ 01-16-85; Ловеч: 0884/ 40-57-43 и 0887/ 88-75-04

 Разписание Автобуси

Маршрут

почивни/ работни дни

от Троян- София

10- 13

от София за Троян

15:30- 18:30

пон. – петък

от Троян- София

6:30- 9:30

от София за Троян

13:00- 16:00

пон. – събота

от Троян- София

13:00- 16:00

от София за Троян

17:00- 20:00

неделя

от Троян- Плевен

07:10- 09:05

от Плевен за Троян

14:05- 15:56

всеки ден

от Троян- В. Търново

14:00- 16:10

от В. Търново за Троян

16:40- 19:37

петък и неделя

от Троян- Ловеч

8-8:56

от Ловеч за Троян

9- 9:56

всеки ден

от Троян- Ловеч

10- 10:56

от Ловеч за Троян

11- 11:56

всеки ден

от Троян- Ловеч

12- 12:56

от Ловеч за Троян

13- 13:56

всеки ден

от Троян- Ловеч

14- 14:56

от Ловеч за Троян

15- 15:56

всеки ден

от Троян- Ловеч

16- 16:56

от Ловеч за Троян

17- 17:56

всеки ден

от Троян- Ловеч

18- 18:56

от Ловеч за Троян

19- 19:56

всеки ден

от Троян- Ловеч

6- 6:56

от Ловеч за Троян

7- 7:56

работни дни

от Троян- с.Балабанско

7- 7:20

от с.Балабанско за Троян

7: 30- 7:50

без събота и неделя

от Троян- с.Балабанско

16- 16:20

от с.Балабанско за Троян

16:30- 16:50

без събота и неделя

от Троян- с.Балабанско

12- 12:20

от с.Балабанско за Троян

13- 13:20

четвъртък

от Троян- с.Балабанско

8- 8:20

от с.Балабанско за Троян

8:40- 9

събота

от Троян- с.Балабанско

17- 17:20

от с.Балабанско за Троян

17:40- 18

неделя

от Троян- с.Балканец

7:20- 7:39

от с. Балканец за Троян

7:40- 8

без събота и неделя

от Троян- с.Балканец

17:55- 18:20

от с. Балканец за Троян

18:35-19

без събота и неделя

от Троян- с.Белиш

6:30- 6:58

от с. Белиш за Троян

7- 7:25

без събота и неделя

от Троян- с.Белиш

16- 16:28

от с. Белиш за Троян

16:30- 16:55

без събота и неделя

от Троян- с.Врабево

7:30- 8:14

от с. Врабево за Троян

8:15- 8:59

без събота и неделя

от Троян- с.Врабево

12:40- 13:24

от с. Врабево за Троян

13:25- 14:09

учебни дни

от Троян- с.Врабево

16:30- 17:14

от с. Врабево за Троян

17:15- 17:59

работни дни

от Троян- с.Г. Желязна

6- 6:45

от с. Г.Желязна за Троян

6:50- 7:50

без събота и неделя

от Троян- с.Г. Желязна

17- 17:49

от с. Г.Желязна за Троян

17:50- 18:40

без събота и неделя

от Троян- с.Г. Желязна

8:30- 9:20

от с. Г.Желязна за Троян

9:30- 10:20

събота и неделя

от Троян- с.Г. Желязна

16:20- 17:10

от с. Г.Желязна за Троян

17:20- 18:10

събота и неделя

от Троян- с.Г. Желязна

12:30- 13:20

от с. Г.Желязна за Троян

13:30- 14:20

всеки ден

от Троян- с.Г. Желязна

14:30- 15:20

от с. Г.Желязна за Троян

15:30- 16:20

учебни дни

от Троян- с. Г. Трапе

9-9:14

от с. Г.Трапе за Троян

9:15- 9:29

четвъртък

от Троян- с. Г. Трапе

13- 13:14

от с. Г.Трапе за Троян

13:15- 13:29

четвъртък

от Троян- с. Калейца

6:25- 6:55

от с. Калеица за Троян

7- 7:30

без събота и неделя

от Троян- с. Калейца

12:20- 12:45

от с. Калеица за Троян

13- 13:20

без събота и неделя

от Троян- с. Калейца

14:20- 14:40

от с. Калеица за Троян

14:45- 15: 05

без събота и неделя

от Троян- с. Калейца

17:10- 17:30

от с. Калеица за Троян

17:35- 17: 55

без събота и неделя

от Троян- с. Калейца

19-19:19

от с. Калеица за Троян

19:20- 19:40

без събота и неделя

от Троян- с. Калейца

9:40- 9:59

от с. Калеица за Троян

10- 10:20

четвъртък

от Троян- с. Калейца

11- 11:20

от с. Калеица за Троян

11:40- 12

четвъртък

от Троян- с. Калейца

7- 7:19

от с. Калеица за Троян

7:20- 7:40

събота и неделя

от Троян- с. Калейца

15:40- 15:59

от с. Калеица за Троян

16- 16:20

събота и неделя

от Троян- с. Ломец

7:45- 8:10

от с. Ломец за Троян

8:15- 8:40

четвъртък

от Троян- с. Ломец

12:20- 12:53

от с. Ломец за Троян

12:55- 13:20

четвъртък

от Троян- с. Ч. Осъм

5:40- 6:15

от с. Ч. Осъм за Троян

6:20- 6:55

без събота и неделя

от Троян- с. Ч. Осъм

8:10- 8:35

от с. Ч. Осъм за Троян

9- 9:35

без събота и неделя

от Троян- с. Ч. Осъм

10:10- 10:45

от с. Ч. Осъм за Троян

11- 11:35

без събота и неделя

от Троян- с. Ч. Осъм

12:10- 12:45

от с. Ч. Осъм за Троян

13- 13:35

без събота и неделя

от Троян- с. Ч. Осъм

13: 10- 13:35

от с. Ч. Осъм за Троян

14- 14:35

без събота и неделя

от Троян- с. Ч. Осъм

14:30- 15:05

от с. Ч. Осъм за Троян

16:10- 16:45

без събота и неделя

от Троян- с. Ч. Осъм

17:10- 17:45

от с. Ч. Осъм за Троян

18- 18:35

без събота и неделя

от Троян- с. Ч. Осъм

18:30- 19:00

от с. Ч. Осъм за Троян

19: 36- 20:11

без събота и неделя

от Троян- с. Ч. Осъм

6:15- 6:50

от с. Ч. Осъм за Троян

7:10- 7:45

всеки ден

от Троян- с. Ч. Осъм

7:10- 7:45

от с. Ч. Осъм за Троян

8- 8:35

всеки ден

от Троян- с. Ч. Осъм

16:15- 16:50

от с. Ч. Осъм за Троян

17- 17:35

всеки ден

от Троян- с. Ч. Осъм

18:10- 18:45

от с. Ч. Осъм за Троян

19- 19:35

събота и неделя

от Троян- с. Ч. Осъм

11- 11:45

от с. Ч. Осъм за Троян

12- 12:35

събота и неделя

от Троян- с. Шипково

5:45- 6:13

от с. Шипково за Троян

6:15- 7:03

без събота и неделя

от Троян- с. Шипково

14- 14:40

от с. Шипково за Троян

14:45- 15:25

без събота и неделя

от Троян- с. Шипково

15:45- 16:25

от с. Шипково за Троян

17- 17:40

без събота и неделя

от Троян- с. Шипково

17:00- 17:40

от с. Шипково за Троян

6:15- 07:03

без събота и неделя

от Троян- с. Шипково

8:30- 9:10

от с. Шипково за Троян

9:15- 9:55

всеки ден

от Троян- с. Шипково

16:30- 17:10

от с. Шипково за Троян

17:30- 18:10

събота и неделя

от Троян- с. Шипково

12:15- 12:55

от с. Шипково за Троян

13:00- 13:40

четвъртък

от Троян- с. Чифлик

6:50- 7:23

от с. Чифлик за Троян

7:25- 7:58

всеки ден

от Троян- с. Чифлик

12:30- 13:03

от с. Чифлик за Троян

13:15- 13:48

без събота и неделя

от Троян- с. Чифлик

17:10- 17:43

от с. Чифлик за Троян

6:15- 6:48

без събота и неделя

от Троян- с. Чифлик

16- 16:33

от с. Чифлик за Троян

16:35- 17:08

събота и неделя

 

 

 

 

 

 

ЕВРОПЕЙСКО ПРИЗНАНИЕ ЗА БЪЛГАРСКИ ФЕСТИВАЛ НА СЛИВАТА
EFFE

Facebook Twitter