Фестивалът
Твоят коментар
Твоя коментар
Тук имате възможност да опишете своето виждане, мнение или впечатление от фестивала.
Приемаме предложения и критики, за да бъде следващият фестивал още по-интересен и атрактивен!
 ЕВРОПЕЙСКО ПРИЗНАНИЕ ЗА БЪЛГАРСКИ ФЕСТИВАЛ НА СЛИВАТА
EFFE

Facebook Twitter