Edition 2013 automn
Галерия
There are no translations available.

Български фестивал на сливата 27, 28 и 29 септември 2013 год.

 
Конкурс за най-добро сливово насаждение
There are no translations available.

ПОКАЗАТЕЛИ
Размер на площта
 •    До 1 дка
 •    До 5 дка
 •    Над 10 дка
Изложение
 •    Южно
 •    Северно
 •    Северозападно
 •    Североизточно
Наклон
 •    Равно без въздушен дренаж
 •    Силен наклон над 7-8º
 •    Среден наклон
 •    Лек наклон
Почва
 •    Тежка глинеста, склонна към преовлажняване
 •    Сива горска каменлива, със слаб хумусен хоризонт
 •    Сива горска с мощен хумусен хоризонт
 •    Алувиална
Възможности за напояване
 •    Без напояване
 •    С напояване
Сортов състав (подложки)
 •    Чувствителни на шарка
 •    Частично толерантни на шарка
 •    Високо толерантрни и устойчиви на шарка
Схеми на засаждане – гъстота
 •    Под 33 дървета в дка 5х6 м
 •    От 33 до 40 дървета в дка 5х5 м
 •    50 дървета в дка 5х4 м
 •    От 40 до 66 5х3 м
 •    От 66 до 100 дървета в дка; 4х2м (върху слаборастяща подложка)
Поддържане на почвената повърхност – състояние на обработките
 •    Сплощно затревяване
 •    Околостъблено окопаване
 •    Тревни буферни ивици при среден наклон
 •    Черна угар при слаб наклон
Формиране и резитби
 •    Неформирани гъсти корони
 •    Добре формирани рехави корони
Вегетативни показатели
 •    Слаб едногодишен прираст, малък обем на короните
 •    Оптимален растеж, добре развити дървета
Фитосанитарно състояние (проведена растителна защита)
 •    Силно нападение от икономически важни болести
 •    Средно нападение
 •    Липсва нападение
Добиви
 •    Под 500 кг/дка
 •    От 500-1200 кг/дка
 •    Над 1200 кг/дка

* икономически важни болести
Червени листни петна
Ранно и късно кафяво гниене
 
Фотоконкурс
There are no translations available.

ОБЩИ УСЛОВИЯ И РЕГЛАМЕНТ ЗА ПРОВЕЖДАНЕ НА ФОТОКОНКУРС НА ТЕМА „ФЕСТИВАЛИ НА СЛИВАТА” ВЪВ ВРЪЗКА С БЪЛГАРСКИ ФЕСТИВАЛ НА СЛИВАТА, ГР. ТРОЯН

Националният фотоконкурс „Фестивали на сливата” във връзка с Български Фестивал на сливата в Троян се организира от Община Троян.
  I.  Регламент:

1.  Целта на конкурса е да се отрази цялостното настроение и дух на фестивала, като се запечатат с фотоапарат важните и интересни моменти, емоциите и отношенията между хората по време на Български Фестивал на сливата в град Троян, който ще се проведе от 27 – 29 септември 2013.
2.  Право на участие в конкурса имат всички граждани на Република България, самостоятелни или обединени в авторски колективи. Фотографи ненавършили 18 години могат да вземат участие със съгласието на техните родители или законни настойници.
3.  В конкурса не се допуска участие на служители или роднини на служители във фирмите съорганизатори на конкурса.
4.  Фотографиите се подават в електронен формат в срок до 12,00 часа на 29.09.2013 на електронна поща This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it , като в писмото си посочват три имена, възраст и обратна връзка (телефонен номер, имейл на родител или друго).
5.  Всеки участник има право да представи неограничен брой творби.
6.  Фотографиите ще бъдат оценявани от потребителите на фейсбук страницата на Български Фестивал на сливата, гр. Троян (on.fb.me/WIj453) чрез бутона „Харесва ми”. 7.  За победител се излъчва участник събрал най-много броя харесвания.
8.  Участникът, който спечели най-много гласове се класира на първо място и получава награда.
9.  Всички фотографии ще бъдат качени и на официалната интернет страница на Български Фестивал на сливата, гр. Троян (www.festivalnaslivata.com)
10.  Срока за гласуване е до 14:00 часа на 29.09.2013.
11.  Награждаването ще се състои в 15:00 ч. на 29.09.2013 на централния площад в град Троян.

  II.  Общи условия:

1.  Участникът в конкурса гарантира, че е носител на авторските права и на правата за публикация на фотографията, с която участва. За автор на фотографията ще бъде считан кандидатът, чието име е записано в имейла.
2.  С участието си в конкурса авторите дават съгласие копия на техните творби да бъдат използвани от Община Троян, с рекламна цел и с цел промотиране на Фестивала в национален мащаб.
3.  Не се приемат и публикуват за участие: - Фотографии, които не са авторски; - Фотографии, които не отговарят и противоречат на законови изисквания; - Фотографии с обиден или дискриминиращ характер
4.  Фотографиите се представят в дигитален формат.
5.  Размерът на дигиталните снимки трябва да бъде с големина на изображението не по-малко от 1024 пиксела по дългата страна и размер на снимката не по-малък от 1МБ.
6.  Участникът може да добави и кратко описание за своята фотография, какво представя, какво иска да изрази, къде е заснета и всякаква друга информация, която би била подходяща и не съдържа нецензурни и дискриминиращи изрази.
 
Конкурс за костюми
There are no translations available.

КОНКУРС
    „С костюмите от Бабините ракли”

Кулинарен конкурс     Допуска се да е комплект – женска и мъжка и детска носия или участие с единични носии от всички етнографски области на страната.

   При записването за участие всеки представя освен носията си и информация в писмен вид за:
 • години на костюма;
 • етнографска област, край, селище;
 • кога и от кого и при какви случаи е носен костюма.

    Всички участващи костюми ще бъдат показани в ревю пред публиката на фестивала. Не се изисква участника в конкурса лично да представи носията на ревюто.

    Срок за записване за участие -25.09.2013 г. в стая №4 на Община Троян
тел. 0670/ 68004
 
Program
BULGARIAN  PLUM  FESTIVAL
27 – 29 September 2013, Troyan

P R O G R A M

27 September,Friday


Exhibition “Symbols of the Festival” Community centre “Nauka 1870”,  Troyan
16:00 Open stage for amateur art groups Central square, Troyan
18:00 Parade participants. Opening Ceremony. Central square, Troyan
19:00 Youth evening- pop and rock performances. Central square, Troyan

28 September,Saturday

11:00 Open stage for amateur art groups Central square, Troyan
12:00 Proclamation of “Master craftsman, autumn 2013” Town –hall and Central square, Troyan
12:10 Igniting the distiller boiling brandy Central square, Troyan
12:30 Open stage for amateur art groups Central square, Troyan
14:00 Demonstrations and tasting –plum brandy and Traditional food –|hominy, marmalades, wedding wheat, beans| Central square, Troyan
14:30 Competition for the best home Troyan plum brandy “Troyan`s master” Central square, Troyan
15:00 Open stage and animations for children Central square, Troyan
17:00 Review- competition “National costume from Granny Chests” Central square, Troyan
18:30 Concert – Kapanski dance group - Razgrad Central square, Troyan

29 September,Sunday

10:00 Competition traditional culinary delights for lovers. Central square, Troyan
11:00 Open stage for amateur art groups Central square, Troyan
12:30 Concert - Ensemble “Pirin” - Blagoevgrad Central square, Troyan
14:00 Culinary exhibition of dishes with plums from professional Competition Restaurant “Bulgaria”, Troyan
14:00 Competition for plum cocktails for professionals Bar club “Riverside”, Troyan
15:00 Awarding the winners of the festival raffle drawing for the Grand Prize of Troyan Central square, Troyan
15:30 Closing the festival Central square, Troyan

Every Day
15:00 – 17:00 Art-workshops: Community centre “Nauka 1870”, Troyan

Pottery

Painting

Wood-carving

Icon Painting

Production of natural materials

Craft Street with production of folk crafts from Troyan and the country. Stands with fresh plums, prunes, marmalades, jams Walkway


  Permanent exhibition for plum production and boiling brandy into the “Museum of Folk Crafts and Applied Arts”. –outside exposition
 Participate in the game “RUSH FOR PLUM MEDALS! Visit the sites of the “Plum League”, collect 10 prints and you`ll get: plum medal and check for 10% discount in place of “Plum League” of your choise.

Ticket to participate you can print right from the official Facebook page and get ready or form during the festival of the information centers of the square in Troyan.

For bookings for competitions, open stage and crafts street tel 0670/68004 - Bisserka Petrova
 
<< Start < Prev 1 2 Next > End >>

Page 1 of 2


EUROPEAN RECOGNITION  FOR THE BULGARIAN PLUM FESTIVAL


Facebook Twitter