Участвай
There are no translations available.

КОНКУРС ЗА НАЙ-ДОБРА ДОМАШНА СЛИВОВА РАКИЯ „ТРОЯНСКИ МАЙСТОР”


Националният конкурс за  най-добра домашно приготвена троянска сливова ракия на Българския фестивал на сливата в Троян се организира от Община Троян с финансовата подкрепа на Оперативна програма “Регионално развитие” 2007-2013, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие.


Р Е Г Л А М Е Н Т


Целта на конкурса е да бъде избрана и отличена най-добрата домашно приготвена троянска сливова ракия, представена на Българския фестивал на сливата в Троян, иновативно събитие с 20-годишна история.


1. Право на участие в конкурса имат всички местни майстори, които се регистрират при Информационния център до Общината от 22.04.2013 г. до 27.04.2013 г., където ще получат празно шише за мостра с етикет с номер за участие в конкурса.
2. Краен срок за регистрация за участие: до 13:00 ч. на 27.04.2013 г.
3. Брой предложения: всеки майстор има право да представи до 3 вида ракия, направена от сливи в домашни условия.
4. Конкурсът се популяризира чрез интернет и чрез печатни материали – плакати, дипляни и брошури. Регламентът за участие и резултатите от конкурса ще бъдат публикувани на официалния сайт на Българския фестивал на сливата - Троян www.festivalnaslivata.com, както и на фейсбук страницата на Фестивала: on.fb.me/WIj453
5. Критерии за оценка:
 • вкусови качества на представената ракия
6. Технически изисквания към предложенията:
 • ракията трябва да бъде приготвена от троянски сливи;
 • ракията трябва да бъде приготвена в домашни условия;
 • количеството на ракията за дегустация и оценяване трябва да бъде 1 литър;
 • участници, които са променили вида на етикета върху шишето или по друг начин са маркирали своите бутилки, ще бъдат отстранени от участие.
7. Предложенията се предават на следният адрес:

Община Троян - площад "Възраждане" 1 -  на обособения щанд за дегустация срещу   сцената

8. Срок за предаване на предложения за конкурса: до 13:00 ч. на 27.04.2013 г.
9. Избраните победители ще бъдат публикувани на официалния сайт на Българския фестивал на сливата - Троян www.festivalnaslivata.com., както и на фейсбук страницата на Фестивала: on.fb.me/WIj453
ГРАФИК ЗА ПРОВЕЖДАНЕ НА КОНКУРСА

 1. Желаещите да участват в конкурса майстори се регистрират при Информационния Център на Фестивала, който се намира до сградата на Община Троян до от 22.04.2013 г. до 13:00 ч. на 27.04.2013 г. и получават шише за мостра с етикет с номер за участие в конкурса.
 2. Всички мостри за дегустация следва да се представят в специално, номерирано и регистрирано шише.
 3. Участниците в конкурса предоставят своите мостри за дегустация до 13:00 ч. на 27.04.2013 г. на обозначено от организаторите място, където в 14:30 ч. на същия ден ще се проведе дегустация.
 4. Журито от външни експерти ще дегустира и оцени представените мостри ракия и ще вземе решение за присъждане на победител.
 5. Победителят в конкурса ще бъде коронясан и ще му бъде присъдена титлата „Троянски майстор 2012”.
 6. Резултатите ще бъдат публикувани на официалния сайт на Българския фестивал на сливата - Троян www.festivalnaslivata.com, както и на фейсбук страницата на Фестивала: on.fb.me/WIj453


АВТОРСКИ ПРАВА

Продуцент на конкурса за Троянски майстор е Община Троян.

Община Троян запазва всички права върху публикуване, тиражиране и използване на снимки от конкурса за Троянски майстор.

 


EUROPEAN RECOGNITION  FOR THE BULGARIAN PLUM FESTIVAL


Facebook Twitter